Chia sẻ từ Iron Woman

NHỮNG DẤU HIỆU CẢNH BÁO CƠ THỂ BẠN ĐANG THIẾU SẮT

Sắt đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể: tạo thành huyết sắc tố của hồng cầu (hemoglobin), vận chuyển O2 và CO2, tham gia vào các men trong cơ thể. Khi không được cung cấp đủ sắt, cơ thể không sản xuất đủ hồng cầu hoặc hemoglobin để vận chuyển oxi đến các