Sắt cần thiết như thế nào?

Bạn có đủ sắt như iron woman?

Q&A: KIỂM TRA NGUY CƠ THIẾU MÁU THIẾU SẮT

Dựa trên một số triệu chứng lâm sàng chúng ta có thể biết được nguy cơ bị thiếu máu thiếu sắt của cơ thể ….

ĐO CHỈ SỐ HEMOGLOBIN BẰNG MÁY ĐO KHÔNG XÂM LẤN

Đo chỉ số hemoglobin để biết mức độ thiếu máu thiếu sắt bằng máy đo không xâm lấn – không cần lấy máu nên không gây đau, cho kết quả chỉ sau 20 giây.

Bạn hãy đến các địa điểm chúng tôi đang triển khai để được đo miễn phí nhé