BỔ SUNG SẮT, AXIT FOLIC VÀ CANXI VÀO GIAI ĐOẠN NÀO CỦA THAI KÌ?