BỔ SUNG AXIT FOLIC ĐỂ PHÒNG NGỪA DỊ TẬT THẦN KINH THAI NHI